Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Контакт са нама

Контакт са нама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Основни суд у Ужицу 

Седиште: ул. Наде Матић бр.4

31102 Ужице

Просторије Основног суда у Ужицу се налазе делом у приземљу и на I и II спрату зграде правосудних органа у Ужицу

 

Матични број: 17773313
ПИБ: 106400378
Шифра делатности: 75230

Жиро рачуни Основног суда у Ужицу:

Редован рачун суда и рачун такси за препис докумената:  840-1016621-42
Рачун такси: 840-29675845-66, позив на број 97  89-100
Рачун новчаних казни, паушала,за одузету имовинску корист и за трошкове кривичног поступку: 840-29641845-22
Рачун депозита:  840-295802-78

 

Адреса судске јединице у Бајиној Башти:
Ул. Душана Вишића бр. 1

 

РАДНО ВРЕМЕ:
Суда: од 07:30 до 15:30
Пауза: од 09:00 до 09:30
Канцеларија за пријем и оверу: од 07:30 – 15:30
Служби за рад са странкама – писарница: од 10:00 – 14:00

Канцеларија за пријем поште и оверу:
у седишту суда је у просторији бр. 17,
у судској јединици Бајина Башта у просторији бр. 1 ,

Писарнице:
у седишту суда смештене су у соби бр 30,32,33,44.
у судској јединици у Бајиној Башти у соби бр. 13 .

Контакт телефони:
Седиште суда-централа: 031/513-105
Судска управа/ факс: 031/513-104
Судска јединица Бајина Башта: 031/ 865-576

 

e-mail адреса:  uprava@ue.os.sud.rs

сајт: www.ue.os.sud.rs

 

Председник суда
Лазо Ђоковић

Заменик председника суда
судија Душица Мићић 

Заменик председника суда у
судској јединици Бајина Башта
судија Будимир Лакићевић

Председник грађанског одељења овог суда
судија Зорица Весовић 

Председник кривичног одељења овог суда
судија Вишеслав Зотовић

Председник извршног и ванпарничног одељења овог суда
судија Словенка Поповић

Судска управа:
Секретар суда – саветник Александра Дамљановић Деспотовић 031/513-104
Управитељ судских писарница – Милан Ковачевић 031/513-105 лок.116
Шеф рачуноводства – Станковић Снежана031/513-081  

Потпрарол суда – Судијски помоћник Александра Шућуровић

Контакт телефони портпарола за медије :

- у току радног времена суда: 031/513-103 и на мобилни телефон:
064/8544198 - Александра Шућуровић

@ 2011. Основни суд Ужице