Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Узбуњивачи

Узбуњивачи

На основу члана 14 став 5 Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС" бр.128/14) дана 03.06.2015.године председник Основног суда у Ужицу Лазо Ђоковић донела је Одлуку о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем - коју можете преузети овде

Обавештење свим радно ангажованим лицима у Основном суду у Ужицу о правима из Закона о заштити узбуњивача – можете преузети овде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице