Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Јавни конкурси

Јавни конкурси

 

Јавни конкурс за пријем судијских и тужилачких приправника, који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 124/22 од 10.11.2022. године

 

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места од 12.10.2022. године

 

 

Интерни конкурс за секретара суда од 19.05.2021. године

 

 

Јавни конкурс за судијског помоћника од 20.02.2019. године

@ 2011. Основни суд Ужице