Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Таксена тарифа

Таксена тарифа

ТАКСЕ У ПАРНИЧНОМ И ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

До вредности спора од 10.000 динара, износ судске таксе је 1.900 динара.
Преко вредности спора од 1.000.000 динара, износ судске таксе је 48.800 +  0,5% од вредности спора а највише 97.500 динара.
Важна напомена:
Наведени износи се плаћају за почетни и завршни акт у поступку (тужба, пресуда, итд).
Плаћање осталих такси зависи од тока поступка.

 

Табеле за израчунавање према вредности спора

Вредност спора :
10.000 до 100.000 дин

Формула :                     
1.900 дин + 4 % вредности

Вредност спора

Износ таксе

15.000

2.500

20.000

2.700

25.000

2.900

30.000

3.100

35.000

3.300

40.000

3.500

45.000

3.700

50.000

3.900

55.000

4.100

60.000

4.300

65.000

4.500

70.000

4.700

75.000

4.900

80.000

5.100

85.000

5.300

90.000

5.500

95.000

5.700

100.000

5.900

 

Вредност спора :     
100.000 до 500.000 дин

Формула :                    
9.800 дин + 2 % вредности

Вредност спора

Износ таксе

125.000

12.300

150.000

12.800

175.000

13.300

200.000

13.800

225.000

14.300

250.000

14.800

275.000

15.300

300.000

15.800

325.000

16.300

350.000

16.800

375.000

17.300

400.000

17.800

425.000

18.300

450.000

18.800

475.000

19.300

500.000

19.800Вредност спора :     
500.000 до 1.000.000 дин

Формула :                   
29.300 дин + 1 % вредности

Вредност спора

Износ таксе

525.000

34.550

550.000

34.800

575.000

35.050

600.000

35.300

625.000

35.550

650.000

35.800

675.000

36.050

700.000

36.300

725.000

36.550

750.000

36.800

775.000

37.050

800.000

37.300

825.000

37.550

850.000

37.800

875.000

38.050

900.000

38.300

925.000

38.550

950.000

38.800

975.000

39.050

1.000.000

39.300

 

Вредност спора :

Преко 1.000.000

Формула :                 
48.800 дин+0,5% вредности,
а највише 97.500 динара

Вредност спора

Износ
таксе

1.250.000

55.050

1.500.000

56.300

1.750.000

57.550

2.000.000

58.800

2.250.000

60.050

2.500.000

61.300

2.750.000

62.550

3.000.000

63.800

3.250.000.

65.050

3.500.000

66.300

3.750.000

67.550

4.000.000

68.800

4.250.000

70.050

4.500.000

71.300

4.750.000

72.550

5.000.000

73.800

 

Таксе у парничном и извршном поступку, можете преузети ОВДЕ

@ 2011. Основни суд Ужице