Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Помоћ у поступцима » Помоћ адвоката

Помоћ адвоката

Странка има право да у поступку пред судом именује свог правног заступника који ће је заступати пред судом.
Правни заступник се именује давањем писменог пуномоћја које мора бити достављено суду.
Одабир адвоката који ће је заступати пред судом странка врши по сопственој процени.
Приликом одабира адвоката странка се може обратити адвокатској комори где може добити списак адвоката уписаних у Адвокатску комору.

Контакт - додатне информације:

АДВОКАТСКА КОМОРА ЧАЧАК
Ул. Драгише Мишовића 1/2
Тел: 032/327-142
http://www.advokatskakomoracacak.rs
E-mail: sekretar@advokatskakomoracacak.rs

Напомена:

Адвокати из Ужица припадају Адвокатској комори Чачак.
Списак адкоката ИО Одбора адвоката у Ужицу може се видети на огласној табли на улазу у зграду суда.

Председник Одбора адвоката – Ужице је адвокат Снежана Цветић, ул. Димитрија Туцовића бр.131, тел. 031/511-697, коме се странке могу обратити за ближе информације везане за адвокате из Ужица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице