Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Односи са јавношћу » Портпарол суда

Портпарол суда

ПОРТПАРОЛ СУДА:

Судијски помоћник Александра Шућуровић

-соба број 13, приземље, телефон: 064/854-4198

  • даје писмена саопштења о раду суда медијима,
  • шаље предлоге медијима за објављивање информација о активностима суда,
  • сазива конференције за медије, а у вези са радом суда,
  • одржава састанке са новинарима и одговорним уредницима медија,
  • даје усмена саопштења за јавност, а која се тичу рада суда,
  • организује и руководи и другим активностима које су везане за сарадњу овог суда са медијима.
Потпарол информације о раду суда медијима може дати само уз претходну проверу информације, консултацију и сагласност Председника суда и судије који поступа у предмету на који се одређена информација односи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице