Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Помоћ у поступцима » Служба правне помоћи

Служба правне помоћи

Странка којој је потребна стручна помоћ приликом састављања докумената која се подносе суду (тужбе, предлози за покретање поступака и други поднесци) или правни савет може се обратити Служби правне помоћи у Скупштини града или општине са територије на којој има пребивалиште.
Служба правне помоћи може пружити помоћ неуким и сиромашним странкама које желе да покрену поступак пред судом или су страна у поступку пред судом.

 

Контакт - додатне информације:

Институција: Служба правне помоћи града Ужица
Адреса: Ужице, Улица Димитрија Туцовића бр.52
Телефон: 031/590-101
E-mail: pravna.pomoc@uzice.rs
Рад са странкама: Понедељак, среда и петак од 10:00 до 12:00 часова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице