Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Судски вештаци

Стални судски вештаци

Конкурс за вештаке и именовање вештака објављује Министарство правде, а спискови сталних судских вештака за подручје Вишег суда у Ужицу воде се у судској управи тог суда.

Регистар судских вештака за подручје Вишег суда у Ужицу, а тиме и подручје Основног суда у Ужицу можете преузети овде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице