Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Парнични поступак » Таксе

Таксе у парничном поступку

Обрачун таксе за парнични и извршни поступак

Обрачун таксе која се плаћа зависи од тарифног броја - да ли је у питању тужба, противтужба, приговор, одлука, поравнање и сам поступак је сложен, па је најцелисходније да се странка за ближе информације обрати у уписничару парничне писарнице овог суда.

 

Додаци:

Документ Обрачун таксе у парничним споровима можете преузети овде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице